Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. AZ ÜZEMELTETŐ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME ÉS NYILVÁNTARTÁSI  SZÁMAI      

Az üzemeltető neve: Mészáros Mihály
Az üzemeltető székhelye: 3597 Hejőkeresztúr, Deák Ferenc utca 38.
Az üzemeltető postacíme: 3597 Hejőkeresztúr, Deák Ferenc utca 38.
Az üzemeltető adószáma: 76838109-1-25
Az üzemeltető adatkezelési nyilvántartási számai: NAIH-91341/2015 „ügyfélkapcsolat”, NAIH-94470/2016 „adatbázis építése”.
Az üzemeltető bankszámla száma: Erste Bank Hungary Zrt. 11600006 – 10000006 – 12945934
IBAN: HU03 1160 0006 1000 0006 1294 5934

2. AZ ÜZEMELTETŐ ELÉRHETŐSÉGE

Munkanapokon hétfőtől péntekig: 16:00 – 20:00
Mobiltelefon: +36 20 222 9813
E-mail: info@meszaros-mihaly.hu
Web: meszaros-mihaly.hu

3. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDAL

Jelen jognyilatkozat vonatkozik a Mészáros Mihály által működtetett meszaros-mihaly.hu weboldalra. A weboldal böngészésével a felhasználó kijelenti, hogy a jelen jognyilatkozatot ismeri és feltételeit elfogadja.

A weboldal tárhelyszolgáltatója: Tárhely.Eu Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., telefon: +36 1 789-2-789, e-mail: ).

II. JOGI NYILATKOZAT, A WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSA, KÖTBÉR

4. A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

4.1. A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, Mészáros Mihálynak (Továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és ezeket saját személyes információ szerzésére használja fel.

4.2. A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásul vételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblapot üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

5. KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT

5.1. Az I./3. pontban szereplő weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevélsorozatok (publikálási időpont nélkül), a letölthető írások és tanulmányok, a PDF-ek szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. Tv. alapján), és Mészáros Mihály szerző jogtulajdonát képezik.

5.2. A weboldal mindennemű tartalmának eltorzítása, megcsonkítása és bevételszerző tevékenységre való felhasználása tilos. A weboldal tartalma csak saját célú feldolgozásra, átdolgozásra, valamint terjesztésre, többszörözésre és nyilvános előadásra használható fel kizárólag a szerző nevére (Mészáros Mihály) való hivatkozással és a forrás (a weboldal címe) megjelölésével.

5.3. Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a weblap üzemeltetője nevének (Mészáros Mihály) és a forrás (meszaros-mihaly.hu) feltüntetése, megemlítése nélkül észleljük, másolt oldalanként napi 100.000 Ft, azaz napi egyszázezer magyar forint összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza az átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

III. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 6. FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK, AZOK ELFOGADÁSA ÉS AZ ÜZEMELTETŐ JOGAI

Mészáros Mihály a birtokába jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli, így harmadik félnek nem szolgáltatja ki. Ügyfelei és hírlevél-feliratkozói számára időszakosan elektronikus levelet küldhet szolgáltatásainak bővüléséről, aktuális akcióiról és fejlesztéseiről.

A Felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően tároljuk, és kizárólag a felhasználó informálására (hírlevelek, akciók) használjuk fel. A 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról az alábbi linken tekinthető meg: https://www.mkih.hu/torvenyek/t9200063/t9200063.htm Felhasználó kérheti, hogy személyes adatait az Üzemeltető a jövőben ne használja, számára ne küldjön több e-mail üzenetet (leiratkozás hírlevélről). Az Üzemeltető ilyen esetben lehetőségei szerint azonnal és végérvényesen törli a Felhasználó adatait a rendszeréből és nem küld számára több üzenetet. Az itt nem szabályozott kérdéseket az általános szerződési feltételek tartalmazza. Adatvédelmi nyilvántartási számok: NAIH-91341/2015, NAIH-94470/2016.

6.1. Az I./3. pontban említett weboldalon történő, hírlevélre vagy blogértesítőre való feliratkozás, valamint bárminemű ingyenes tanulmány, e-könyv letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.

6.2. Az üzemeltető a NAIH-hoz bejelentett adatkezelő (adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-91341/2015, NAIH-94470/2016.). A feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől illetve az üzemeltetőtől.

6.3. A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal üzemeltetőjétől elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (sms) fogadjon, amelyek az üzemeltetőnek saját termékeit, hasznos információit és szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.

6.4. A nem létező e-mail címmel, vagy a nem teljes, valótlan adatokkal történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk az üzemeltető olvasóinak köréből. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

7. ADATKEZELÉS, ADATTÁROLÁS

7.1. A feliratkozás önkéntesen történik.

7.2. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően, kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással. Az adatmódosítás a felhasználó által kérhető az adatmódosító linkre kattintva, vagy az adatmódosítási igénynek az info@meszaros-mihaly.hu e-mail címre történő jelzésével.

7.3. A feliratkozáskor bekért, a NAIH-hoz bejelentett kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, valamint postázási név és cím, mindig az adat jogosultja általi megadás útján. Az adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére, saját hirdetések küldésére használjuk. A jogosult által adott adatokat nem ellenőrizzük. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközön és szoftvereken tároljuk.

IV. TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK

8. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSI FELTÉTELEI

8.1. A meszaros-mihaly.hu weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II. 5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

8.2. A meszaros-mihaly.hu weboldalon található valamennyi megrendelési űrlap kitöltésével és a „Megrendelem” (vagy hasonló értelmű szóval, kifejezéssel jelölt) gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli. A megrendelő fizetési kötelezettségének köteles határidőre eleget tenni a visszaigazoló levélben található feltételeknek megfelelően. A végszámlát a termék árának beérkezését követően, postai úton kézbesítjük. Az elektronikus termékek e-mailben, letölthető fájl (PDF) formájában érkeznek a megrendelőhöz. Amennyiben a megrendelt termék ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a bankszámlánkra, a megrendelést minden előzetes figyelmeztetés nélkül töröljük.

9. KEDVEZMÉNYES MEGRENDELÉSEK

9.1. Alkalmanként kedvezményes megrendelésekre is lehetőség nyílik, mint például plusz ajándék elektronikus anyag letölthetősége a megrendelteken felül. Ezekben az esetekben is érvényesek a 8.1. és a 8.2. pontban leírtak.

10. SZERZŐI JOGOK, KÖTBÉR

10.1. A megrendelhető termékek és szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt állnak. A termékek és szolgáltatások Mészáros Mihály szerző jogtulajdonát képezik. A termékekről, szolgáltatásokról tilos másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján, amelyhez a szerző illetve a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre. Másolat, átdolgozás, a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a termék mindenkori árának kettőszázszorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a jogtulajdonosnak, első írásbeli felszólításra, az abban foglalt 3, vagy legfeljebb 8 napos határidőn belül.

V. KÉPZÉSEK, OKTATÁSOK

11. JELENTKEZÉS A KÉPZÉSEKRE

11.1. Képzés megtartására történő jelentkezés esetén e-mailben, vagy telefonon zajlik le az egyeztetés a képzés részleteit illetően. A képzés díjának a rendezése megegyezés szerint történhet, akár a képzés megtartása után is lehetséges.

11.2. A résztvevők jelentkezésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a képzés vezetője tárolja és további információkat küldjön számára.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12. ILLETÉKESSÉGI NYILATKOZAT

12.1. A jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

12.2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat az üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.